ดาวน์โหลด

TALES RUNNER : STAR เกมวิ่งอันดับ 1 ของไทย มีด่านสนามจากโลกนิทานให้เลือกวิ่งมากกว่า 100 สนาม.

ตัวเกมส์
ไฟล์ รายละเอียด ดาวน์โหลด
TRS_FULLCLIENT_v20240510 (CDN) #1
แตกไฟล์ > เข้าเกมได้ทันที
TRS_FULLCLIENT_v20240510 (Drive) #1
แตกไฟล์ > เข้าเกมได้ทันที
TRS_FULLCLIENT_v20240510 (Drive) #2
แตกไฟล์ > เข้าเกมได้ทันที
TRS_FULLCLIENT_v20240510 (Drive) #3
แตกไฟล์ > เข้าเกมได้ทันที
TRS_MANUALPATCH_0510 (CDN)
แตกไฟล์ > ลงโฟลเดอร์ตัวเกมส์ > เข้าเกมได้ทันที
โปรแกรมช่วยเหลือ
ไฟล์ รายละเอียด ดาวน์โหลด
VC++ Redistributable 2015
แก้ปัญหาไฟล์ msvcp100.dll , msvcp140.dll
Anydesk
โปรแกรมควบคุมระยะไกล
System Requirements
# Recommended Setting Minimum Requirements
CPU Intel Core i5 Intel Core i3
RAM 16 GB 8 GB หรือสูงกว่า
GPU GeForce 2 MX ขึ้นไป , GeForce 2 FX ขึ้นไป GeForce 2 MX , GeForce 2 FX
OS Windows 10, 11 / 64 bit Windows 10, 11 / 64 bit
Direct X Direct X 11.0 Direct X 11.0
HDD 10 GB หรือสูงกว่า 10 GB หรือสูงกว่า

COPYRIGHT © 2023 Talesrunner Star , ALL RIGHTS RESERVED.

DEVELOPMENT PUBLIC FREE TO PLAY SERVICE NON-COMMERCIAL.